Data publikacji:

Jaki bufor do domu 200 m2 wybrać?

Bufor ciepła jest opcjonalnym elementem instalacji grzewczej, znacząco poprawiającym jej wydajność, stabilność działania, a także zmniejszającym poziom zużycia paliwa w piecu. Urządzenia tego typu są nadal względnie rzadko spotykane w polskich domach oraz budynkach wielorodzinnych, mimo tego, że mogą w zauważalny sposób obniżyć rachunki za ogrzewanie. Dzięki naszemu artykułowi poznasz konstrukcję, a także wady i zalety buforów. Odpowiadamy także na pytanie – jaki bufor do domu 200 m2 będzie najodpowiedniejszy?
engineering heating

Bufor ciepła – jak jest zbudowany i jak działa?

Aby przedstawić sposób na dobranie bufora ciepła do konkretnej wielkości domu, w pierwszej kolejności powinniśmy poznać budowę oraz podstawowe zasady funkcjonowanie tego urządzenia. Jak zaznaczyliśmy na samym początku, bufory są dodatkowym komponentem klasycznej instalacji c.o., której podstawą jest podgrzewający wodę kocioł na różnego typu paliwo stałe, takie jak węgiel lub drewno.
Kotły tego rodzaju pozostają wciąż niezwykle popularne w Polsce i spotkamy je w najróżniejszych miejscach – od budynków mieszkalnych po obiekty użyteczności publicznej. Są one tradycyjnie także najmniej wydajnymi urządzeniami tego typu ze względu na rodzaj używanego paliwa. Bufor ciepła jest w stanie w dużym stopniu poprawić działanie kotłów, dlatego jest zalecany przez różnego typu specjalistów, a także ekologów, dla których każde ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery jest małym zwycięstwem dla przyrody.
Mimo dużego wpływu, jaki bufor może mieć na instalację cieplną, samo urządzenie ma niezwykle prostą konstrukcję. Jest ono dużym zbiornikiem akumulacyjnym podłączonym bezpośrednio do systemu centralnego ogrzewania. W jego wnętrzu przechowywana jest zarówno ciepła, jak i zimna woda, dlatego też zrobiony jest z wytrzymałych stopów stali i dokładnie okryty grubą warstwą materiałów izolacyjnych, zapobiegających ucieczce ciepła.
Podstawowym zadaniem bufora jest przechowywanie ogrzanej wody oraz zapobieganie stratom energii cieplnej w systemie, kiedy piec zostaje wyłączony. Dzięki temu instalacja c.o. może z powodzeniem działać nawet przez dodatkowe kilkanaście godzin po wygaśnięciu płomienia w kotle.
Do wnętrza bufora trafia jednak także wychłodzona woda powracająca do kotła z grzejników. Interesujące jest to, że trafia ona do tego samego zbiornika co w pełni nagrzana ciecz. Dzięki wykorzystaniu właściwości fizycznych oraz zmyślnemu rozmieszczeniu zaworów i rur, gorąca i zimna woda nie mieszają się ze sobą.
W zbiorniku lżejsza gorąca woda gromadzi się u jego góry, chłodniejsza i zimniejsza zbiera się natomiast u podstawy, skąd przechodzi rurami do kotła.

Bufor ciepła – zalety instalacji urządzenia

Podsumujmy zatem najważniejsze atuty instalacji c.o. z zamontowanym buforem ciepła:

Bufor ciepła do domu 200 m2 – jak wybrać odpowiednie urządzenie do metrażu?

Aby bufor poprawnie spełniał swoje zadanie, jego objętość powinna być dopasowana do metrażu domu, w którym pracuje instalacja c.o. Aby dokonać nawet podstawowych obliczeń, musimy jednak w pierwszej kolejności poznać dobowe zapotrzebowanie energetyczne budynku albo inaczej – jego moc grzewczą, która jest podawana w kWh.
Poznanie mocy energetycznej budynku niestety nie jest proste. Do jej ustalenia niezbędna jest pomoc wykwalifikowanego specjalisty. Ponieważ podczas obliczeń bierze się pod uwagę nie tylko metraż, ale także szczegółowe informacje na temat izolacji ścian, podłóg i dachu, kształt pomieszczeń, liczbę kondygnacji oraz specyfikę ogrzewania (np. liczbę i ustawienie grzejników, sposób prowadzenia rur z ciepłą wodą itd.) i typ kotła. Każdy przypadek będzie więc inny.
Jeżeli dysponujemy już w miarę dokładną wartością dobowej mocy grzewczej domu, możemy przystąpić do ustalenia optymalnej wielkości kotła. Posłużmy się zatem przykładem, w którym dobowe zużycie ciepła w domu wynosi 100 kWh. W takim przypadku zbiornik powinien mieć objętość około 1800 litrów.
Wartość tę uzyskujemy, biorąc pod uwagę kilka zmiennych. Do ogrzania 1000 litrów wody do 60 stopni Celsjusza od neutralnego poziomu 30 stopni trzeba zużyć około 60–65 kWh mocy. Z tego też powodu, przy dobowym zapotrzebowaniu na poziomie 100 kWh, ilość wody przechowywanej w buforze wody musi odpowiednio wzrosnąć.
Czemu akurat w obliczeniach skupiamy się podgrzewaniu o 60 stopni? To proste, temperatura 90 stopni jest maksymalną granicą akceptowaną przez większość klasycznych systemów c.o. Nieco inaczej pracuje jednak ogrzewanie podłogowe, obsługujące wodę w temperaturze 30–50 stopni Celsjusza. Teoretycznie musimy więc wziąć to pod uwagę podczas obliczania objętości bufora – może ona być wtedy stosunkowo mniejsza.
Przykład ten powinien dać nam pojęcie o tym, jak trudno dobrać optymalną wielkość bufora do domu 200 m2. Podczas planowania instalacji centralnego ogrzewania należy więc koniecznie pracować wraz z odpowiednio wyszkolonym specjalistą.
Zdjęcie: Envato Elements