Data publikacji:

Płyty paździerzowe: czym są?

Każdy z nas kojarzy to uniwersalne rozwiązanie: płyta paździerzowa może zostać użyta na naprawdę wiele sposobów. Jednak czy wiesz, czym się charakteryzuje? Obecnie płyta paździerzowa posiada godną „konkurencję” w postaci płyt wiórowych oraz płyt MDF. Wciąż jednak jest wybierana przez niektórych jako dobry materiał do niektórych prac. Chcesz dowiedzieć się więcej o płytach paździerzowych? Zapraszamy do lektury!
płyty paździerzowe

Czym są płyty paździerzowe?

Zacznijmy od dobrego zrozumienia tego, czym są płyty paździerzowe. Swoją nazwę zawdzięczają tworzywu, z którego są wykonane – paździerzy (zdrewniałych łodyg) roślin włóknistych. Te części roślinne są ze sobą spajane poprzez wytrzymały, syntetyczny klej.
Płyty paździerzowe przydają się w budownictwie i majsterkowaniu. Niestety, nie są odporne na wilgoć. Ich minusem jest również sposób przechowywania – należy je magazynować w pozycji poziomej. Gdy płyty paździerzowe „stoją”, są bardzo podatne na wykrzywienia. Jeśli więc zauważysz wygiętą płytę paździerzową, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że była ona niewłaściwie przechowywana.  

Czym różnią się płyty paździerzowe od płyt wiórowych?

Już wiemy, z czego są tworzone płyty paździerzowe.  A jak to wygląda w przypadku płyt wiórowych? Płyty wiórowe powstają z wiórów drzewnych. Posiadają one nieco inne właściwości, m.in. są one mniej chłonne i bardziej wytrzymałe, przez co stają się bardziej popularne od płyt paździerzowych.
Co ciekawe, na rynku znajdziesz również mieszankę tych dwóch rodzajów płyt. Są to płyty wiórowo-paździerzowe, powstałe zarówno z paździerzy roślinnych, jak i z wiórów drzewnych. Są to półfabrykanty. Z płyt wiórowych powstają m.in. meble. Ich wierzch może być wykończony na wiele sposobów, np. laminowany.

Czym się różni płyta wiórowa od MDF?

Płyta MDF to kolejne popularne tworzywo, wykorzystywane m.in. w przemyśle meblarskim. Płyta wiórowa różni się od MDF tworzywem, z którego jest wykonana. Płyta MDF tworzona jest ze zrąbków drewnianych (przemielonego drewna), które poddawane są obróbce cieplnej. Płyta MDF ma tę przewagę nad płytą wiórową oraz paździerzową, iż jest twarda i jednolita. Można powiedzieć, że powoli wypiera wspomniane rodzaje płyt.

Jakie są wymiary płyt paździerzowych?

Standardowy wymiar płyty paździerzowej to 244 cm x 122 cm. Często spotykane są również płyty paździerzowe o rozmiarach 267 cm x 110 cm. Pamiętaj, że nie istnieje coś takiego jak standardowa grubość płyty paździerzowej. Spotkasz je więc w grubościach od 8 do 50mm – Ty powinieneś zdecydować, jak gruba płyta jest Ci potrzebna.

Czym różni się płyta wiórowa od płyty OSB?

Płyta OSB to płyta kompozytowa płasko prasowana, powstała z trocin sosnowych. Nie bez powodu jest ona bardzo popularna. Płyta OSB jest niezastąpiona np. podczas budowy domu, jako zabezpieczenie dla otworów na okna. Możemy wykorzystać ją również na wiele innych sposobów, np. użyć jako ścianki, a także wykorzystać podczas budowy podłogi czy wymiany dachu.

Ile kosztuje jedna płyta wiórowa?

Cena jednej płyty wiórowej zależy od jej wymiarów oraz grubości. Przygotuj się na ceny ok. 20 – 40 zł/m2. Ceny te mogą się wahać w zależności od wybranego sklepu oraz oczywiście jeśli wybierzesz płytę z dodatkowym pokryciem. Warto zawsze sprawdzić, jakie dokładnie cechy ma wybrana płyta, by odpowiednio ją przechowywać oraz znać jej możliwe wykorzystania.
Zarówno płyty paździerzowe, jak i wiórowe, MDF oraz OSB mają wciąż swoich zwolenników. Z całego arsenału płyt to paździerzowa wydaje się być najmniej odporna na wilgoć i brak wentylacji. Wciąż jednak nie znika z półek w sklepach budowlanych. Inne rodzaje płyt mogą jednak pochwalić się większą wytrzymałością. Obecnie z różnych rodzajów płyt powstają meble i wnętrza mieszkań. Trzeba przyznać, że niektóre z nich są naprawdę pomysłowe i estetyczne.
Zdjęcie: Envato Elements