Data publikacji:

Jak podłączyć piec centralnego ogrzewania?

Piec stanowi podstawę systemu domowego ogrzewania, na który decydujemy się, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do elektrociepłowni lub obsługującej wiele posesji kotłowni. Koszt zakupu oraz eksploatacji urządzenia może różnić się w bardzo dużym stopniu. Wszystko zależy tutaj od wybranego modelu oraz rodzaju spalanego paliwa – od gazu, poprzez ekogroszek lub pellety, a skończywszy na węglu. Tłumaczymy pokrótce, jak wygląda instalacja tego typu urządzeń.
jak podłączyć piec centralnego ogrzewania
Bez względu na rodzaj spalanego paliwa i wielkość pieca jego podłączanie będzie przebiegać dość podobnie. Różnice zachodzą w przypadku urządzeń, które działają w układzie otwartym lub zamkniętym.

Jak podłączyć piec w układzie otwartym?

Piece c.o. funkcjonujące w układzie otwartym to urządzenia, które podczas spalania pobierają powietrze bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajdują. Należą one w większości do prostszych konstrukcji, które nie wymagają dodatkowych przeróbek w przeznaczonych dla nich pomieszczeniach.
Poza piecem, bojlerem oraz pompami kluczowym elementem instalacji jest tzw. naczynie przelewowe/wzbiorcze/ciśnieniowe, które podłączamy bezpośrednio do kotła tzw. rurą wznośną. Odpowiada ono za ochronę instalacji podczas jej przegrzania, które prowadzi do wzrostu ciśnienia w rurach. Normalnie zbiornik ten jest wypełniony do połowy wodą, jego resztę wypełnia powietrze. Jego objętość powinna wynosić około 4 procent ogólnej objętości wody w całym systemie c.o.. W sytuacjach awaryjnych nadmiar wody oraz pary jest usuwany z naczynia bezpośrednio do kanalizacji.
W standardowym układzie otwartym rura z gorącą wodą opuszczająca kocioł rozdziela się w kilku kierunkach, jeden prowadzi do naczynia przelewowego, a kolejny w stronę bojlera (po przejściu przez pompę i zawór zwrotny), a także grzejników (tu również musi przejść przez pompę oraz zawór różnicowy plus opcjonalnie termostat w każdym urządzeniu). Zimna woda z kaloryferów oraz bojlera jest transportowana osobnymi rurami, które łączą się tuż przy kotle, dostarczając mu wodę do ogrzania.
Nieco bardziej skomplikowane układy wykorzystują specjalne trójdrożne (trójdrogowe) oraz czterodrożne (czterodrogowe) zawory. Ich zadaniem jest ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową. Proces niszczenia zbiornika pieca przyśpiesza, kiedy wpływa do niego bardzo chłodna woda opuszczająca bojler i grzejniki. Zawory mieszają z nią pewną ilość gorącej wody, która podnosi temperaturę cieczy.
Zawory trójdrogowe i czterodrogowe występują w dwóch typach, przełącznikowym oraz mieszalnikowym. Te pierwsze po przekręceniu otwierają całkowicie dostęp gorącej wody do zimnej, w tych drugich regulujemy ilość przepuszczanej cieczy. Eksperci zalecają z reguły stosowanie tych drugich.
Zawór trójdrogowy montuje się na rurze doprowadzającej gorącą wodę do grzejnika i łączy się za pomocą dodatkowego dopływu prowadzącego do rury na zimną wodę. W przypadku zaworu czterodrogowego wybieramy dla niego takie miejsce, gdzie mogą się ze sobą bezpośrednio stykać rury doprowadzające ciepłą oraz odprowadzające wychłodzoną wodę z grzejników.

Jak podłączyć piec w układzie zamkniętym?

Piece centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym pobierają powietrze do spalania spoza budynku, w jakim zostały zainstalowane. Podłączanie tych urządzeń do układu centralnego ogrzewania przebiega bardzo podobnie jak w układzie otwartym. Kocioł jest tu także połączony z naczyniem przelewowym oraz bojerem, zanim jednak do obu elementów instalacji trafi gorąca woda, przechodzi ona najpierw przez pompę oraz zawór różnicowy, dopiero potem jest rozdzielana.
Zanim gorąca woda trafi do grzejnika, przechodzi jeszcze przez element nieobecny w instalacji otwartej, a więc wymiennik płytowy. Pełni on taką samą rolę jak zawory trój- i czterodrogowe, łącząc się równocześnie z zimną rurą odpływową, ogrzewając ciecz wpadającą następnie do kotła, a także regulując różnice ciśnienia w instalacji. Wymienniki dopasowuje się do mocy kotła, a informacje na temat parametrów i zastosowania konkretnego modelu znajdziemy w opisie producenta. Dodajmy, że element ten działa całkowicie pasywnie, nie wymaga zasilania ani jakiejkolwiek konfiguracji.
Do opuszczającej wymiennik rury z gorąca wodą jest podłączony również tzw. zbiornik ciśnieniowy. Jest to ważny element instalacji c.o. o profilu zamkniętym, który zapobiega jej niespodziewanym awariom. Pod względem konstrukcji zbliżony jest do zbiornika przelewowego. Urządzenie to jest jednak podzielone na dwie części, które oddziela specjalna membrana. W jednej panuje próżnia, a w drugiej zbiera się gorąca woda. Kontrolując napór cieczy, reguluje on ciśnienie w rurach, utrzymując je na tym samym poziomie, co zapobiega rozszczelnieniu się zaworów i grzejników.
Rura z gorącą wodą rozdziela się następnie i kieruje w stronę grzejników. Zanim trafi do każdego z nich przechodzi jeszcze przez zawór bezpieczeństwa i termostat. Woda opuszczająca grzejniki jest kierowana pojedynczą rurą do wymiennika płytowego, a następnie trafia z powrotem do kotła, mijając po drodze zimny dopływ z bojlera.
Zdjęcie: Envato Elements